חשיבות הסליחה

לייב לכבוד יום כיפור 2022 – כוח הריפוי של הסליחה


 

לכבוד יום כיפור אני רוצה לשתף אתכם בנקודת מבטי מעולם התטא הילינג על נושא הסליחה.

על פי היהדות יום הכיפורים הוא היום שנועד לכפר על עוונותינו. הוא יום של חשבון נפש, שבו נשקלים מעשיו הטובים כנגד מעשיו הרעים של האדם, ובו נקבע דינו של האדם למשך השנה החדשה.
בבית הכנסת אנו פונים לאלוהים שיסלח לנו על עוונותינו ומכפרים עליהם באמצעות צום ותפילה.
למרות מנהגים אלו, על עבירות שבין האדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר, ועל האדם לבקשה סליחה מחברו ועל החבר לסלוח לאדם.

ההפרדה שבין אדם ואלוהים לבין אדם וחברו מוצאת חן בעיני, כי בזאת מתבטא רעיון הבחירה החופשית שיש לאדם בעולם הזה, הבחירה לסלוח.

בקשת סליחה וסליחה עצמית לשחרור רגשות של חרטה ואשמה.

כאשר אנו מבקשים סליחה לרוב נרגיש חרטה או אשמה על מקרה או מעשה. נרגיש צורך "לתקן" ונבקש סליחה. על מנת שהסליחה תושלם אנו צריכים לדעת לקבל אותה על ידי כך שנסלח לעצמנו בנוסף לסליחתו של החבר.
באמצעות תטא הילינג נלמד לקבל את העבר. נהפוך את החרטה או את האשמה ללמידה. הריפוי יתרחש כאשר ננקה רגשות מכבידים של חרטה ואשמה.

סליחה לאחר לשחרור כעס וטינה.

אנחנו מתבקשים לסלוח לאחר על התנהגות שפגעה בנו או הכעיסה אותנו. לאורך זמן הכעס הופך לטינה.
חשוב לזכור שהרגשות הקשים שנמצאים בתוכנו, כמו טינה, כעס, חרטה, דחייה ואשמה גורמים למחלות וחשוב מאוד לנקותן.
בתטא הילינג נבין מה היו השיעורים והלמידות הטובות מהחוויה מתוך הסתכלות גבוהה על שהתרחש. הריפוי יתרחש כאשר נרפה מהכעס ומהטינה.

כאשר אנחנו סולחים אין פירושו של דבר שאנו מסכימים עם מה שקרה, אלא שאנו מוכנים להניח אותו בעבר ולהמשיך לחיות מבלי לאחוז בכאב.
מאחלת לכם לסלוח, לעצמכם ולאחרים. לסלוח פירושו להתנקות מרגשות שליליים, וככל שאנחנו נקיים יותר יש יותר מקום לאור שבתוכנו, והאור הוא אור הבורא.

גמר חתימה טובה,
איילת