נגישות

מידע לגבי נגישות האתר: איילת זפרן

לאחר שערכתי בדיקה, אני מאמינה שאני פטורה מהנגשת האתר כי אני הקמתי אותו לפני 26.10.2017 והמחזור הממוצע שלי בשלוש השנים האחרונות היה פחות ממיליון ש"ח ולכן תקנה 35ו(ט) חלה עליי ולכן איני חייבת בביצוע
נגישות כלשהיא.
ככל שאת/ה חולק על הפרשנות שלי אנא פני/ה אליי בכתובת הדואר האלקטרוני [email protected] עם הסיבות מדוע ואבחן את הנושא.